Poradnie

W ramach NZOZ "ALFA" funkcjonują następujące Poradnie dla dzieci: Alergologiczna, Endokrynologiczna, Kardiologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc (Pulmonologiczna), Neurologiczna i Onkologiczno-Hematologiczna.

Poradnie te prowadzą działalność na podstawie umów z NFZ jak i przyjmują pacjentów prywatnie. Opieką specjalistyczną poradni objęte są dzieci od okresu noworodkowego do ukończenia 18 roku życia. Pierwsza wizyta odbywa się w oparciu o skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty) po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie lub osobiście. Przy rejestracji należy przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W zakresie odpowiednich poradni można wykonać na miejscu badania: testy alergiczne punktowe, testy alergiczne płatkowe, spirometrię, pomiary PEFR, EKG, badanie metodą Holtera, ECHO serca /Doppler/, pulsoxymetrię, pomiary RR.


W Poradni Alergologicznej stosowana jest między innymi metoda leczenia zwana odczulaniem /immunoterapia/.

Pozostałe badania wymagane przez NFZ wykonywane są przede wszystkim w Laboratoriach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

 

Poradnie prowadzące działalność na podstawie umów z NFZ:

  • alergologiczna dla dzieci
  • endokrynologiczna
  • kardiologiczna
  • gruźlicy i chorób płuc (pulmonologiczna)
  • neurologiczna
  • onkologiczno-hematologiczna


Poradnie działające prywatnie (obecnie brak umowy z NFZ):

  • alergologiczna dla dorosłych i dzieci